Proiect POR

1

Comunicat de presă

Data: Baia Mare, 07.02.2019 

ANUNŢ PRIVIND FINALIZAREA PROIECTULUI

"Utilaje performante pentru cresterea competitivității - Crista & Cris SRL"

 

CRISTA & CRIS SRL anunţă finalizarea proiectului intitulat "UTILAJE PERFORMANTE PENTRU CRESTEREA COMPETITIVITĂȚII - CRISTA & CRIS SRL" cod SMIS 112097, proiect ce s-a implementat la sediul societăţii din Baia Mare, Str. Vasile Lucaciu nr. 238, jud. Maramureș pe o perioadă de 20 luni.

Proiectul are o valoare totală de 1.381.003,39 lei, din care asistenţă financiară nerambursabilă de 894.460,00 lei, valoare eligibilă nerambursabilă FEDR 760.291,00, prin Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 2 – Îmbunătățire competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial în special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoarele de afaceri, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, prin Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Organism Intermediar.

In urma implementării proiectului, CRISTA & CRIS SRL s-a dotat cu 11 utilaje si echipamente speciale pentru lucrari de construcții drumuri si autostrazi, a creat 5 noi locuri de munca pentru persoane din categorii defavorizate, contribuind astfel la sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale, durabile şi echilibrate teritorial, potrivit nevoilor şi resurselor specifice, la îmbunătăţirea mediului de afaceri şi a infrastructurii de bază.

Date de contact:
Jeno Halasz – Administrator,
Tel. 0262 225 145    e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.2


Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

3

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

1

CRISTA & CRIS SRL anunţă lansarea proiectului intitulat "UTILAJE PERFORMANTE PENTRU CRESTEREA COMPETITIVITĂȚII - CRISTA & CRIS SRL" cod SMIS 112097, proiect ce se implementează la sediul societăţii din Baia Mare, Str. Vasile Lucaciu nr. 238, jud. Maramureș pe o perioadă de 20 luni.

Proiectul are o valoare totală de 1.381.003,39 lei, din care asistenţă financiară nerambursabilă de 894.460,00 lei, valoare eligibilă nerambursabilă FEDR 760.291,00, prin Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 2 – Îmbunătățire competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial în special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoarele de afaceri, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, prin Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă modernizarea infrastructurii tehnologiei informațiilor si comunicațiilor (TIC) al CRISTA & CRIS S.R.L. la sediul social si la punctul de lucru, prin upgradarea conexiunii la internet broadband (doar la punctul de lucru) si achiziționarea de echipamente conexe de ultima generație.2


Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

3

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei